/* Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved. For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license */ CKEDITOR.plugins.setLang('devtools','fr',{devTools:{title:"Information sur l'élément",dialogName:'Nom de la fenêtre de dialogue',tabName:"Nom de l'onglet",elementId:"ID de l'élément",elementType:"Type de l'élément"}}); /* Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved. For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license */ CKEDITOR.plugins.setLang('devtools','fr',{devTools:{title:"Information sur l'élément",dialogName:'Nom de la fenêtre de dialogue',tabName:"Nom de l'onglet",elementId:"ID de l'élément",elementType:"Type de l'élément"}}); /* Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved. For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license */ CKEDITOR.plugins.setLang('devtools','fr',{devTools:{title:"Information sur l'élément",dialogName:'Nom de la fenêtre de dialogue',tabName:"Nom de l'onglet",elementId:"ID de l'élément",elementType:"Type de l'élément"}}); /* Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved. For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license */ CKEDITOR.plugins.setLang('devtools','fr',{devTools:{title:"Information sur l'élément",dialogName:'Nom de la fenêtre de dialogue',tabName:"Nom de l'onglet",elementId:"ID de l'élément",elementType:"Type de l'élément"}});
/* Copyright (c) 2003-2012, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved. For licensing, see LICENSE.html or http://ckeditor.com/license */ CKEDITOR.plugins.setLang( 'a11yhelp', 'no', { accessibilityHelp : { title : 'Instruksjoner for tilgjengelighet', contents : 'Innhold for hjelp. Trykk ESC for å lukke denne dialogen.', legend : [ { name : 'Generelt', items : [ { name : 'Verktøylinje for editor', legend: 'Trykk ${toolbarFocus} for å navigere til verktøylinjen. Flytt til neste og forrige verktøylinjegruppe med TAB og SHIFT-TAB. Flytt til neste og forrige verktøylinjeknapp med HØYRE PILTAST og VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å aktivere verktøylinjeknappen.' }, { name : 'Dialog for editor', legend : 'Mens du er i en dialog, trykk TAB for å navigere til neste dialogfelt, press SHIFT + TAB for å flytte til forrige felt, trykk ENTER for å akseptere dialogen, trykk ESC for å avbryte dialogen. For dialoger med flere faner, trykk ALT + F10 for å navigere til listen over faner. Gå til neste fane med TAB eller HØYRE PILTAST. Gå til forrige fane med SHIFT + TAB eller VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge fanen.' }, { name : 'Kontekstmeny for editor', legend : 'Trykk ${contextMenu} eller MENYKNAPP for å åpne kontekstmeny. Gå til neste alternativ i menyen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ med SHIFT+TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge menyalternativet. Åpne undermenyen på valgt alternativ med MELLOMROM eller ENTER eller HØYRE PILTAST. Gå tilbake til overordnet menyelement med ESC eller VENSTRE PILTAST. Lukk kontekstmenyen med ESC.' }, { name : 'Listeboks for editor', legend : 'I en listeboks, gå til neste alternativ i listen med TAB eller PILTAST NED. Gå til forrige alternativ i listen med SHIFT + TAB eller PILTAST OPP. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge alternativet i listen. Trykk ESC for å lukke listeboksen.' }, { name : 'Verktøylinje for elementsti', legend : 'Trykk ${elementsPathFocus} for å navigere til verktøylinjen som viser elementsti. Gå til neste elementknapp med TAB eller HØYRE PILTAST. Gå til forrige elementknapp med SHIFT+TAB eller VENSTRE PILTAST. Trykk MELLOMROM eller ENTER for å velge elementet i editoren.' } ] }, { name : 'Kommandoer', items : [ { name : 'Angre', legend : 'Trykk ${undo}' }, { name : 'Gjør om', legend : 'Trykk ${redo}' }, { name : 'Fet tekst', legend : 'Trykk ${bold}' }, { name : 'Kursiv tekst', legend : 'Trykk ${italic}' }, { name : 'Understreking', legend : 'Trykk ${underline}' }, { name : 'Link', legend : 'Trykk ${link}' }, { name : 'Skjul verktøylinje', legend : 'Trykk ${toolbarCollapse}' }, { name : 'Hjelp for tilgjengelighet', legend : 'Trykk ${a11yHelp}' } ] } ] } });